Miljø

Bergen Lek & Fritid er en Miljøfyrtårn bedrift!

Vi er stolt av å være Miljøfyrtårn sertifisert!
Miljøfyrtårn stiller strenge krav til bedriftene. Dette gir kundene en sikkerhet at de fleste varene som kan kjøpes hos oss er fra miljøvennlige bedrifter eller i seg selv miljømerket.
Vi jobber kontinuerlig med å finne nye produsenter og leverandører og å utvide vårt tilbud av sertifiserte varer.

Info om forskjellige miljømerkinger:

Produsenter:
Hvis mulig handle vi hos produsenter som er ISO eller EMAS sertifisert.

 

PEFC: PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert som et Europeisk sertifiseringssystem under navnet Pan European Forest Certification. Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og har medlemmer over hele verden. Bokstavene PEFC er behold, men står nå for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
(Kilde: http://www.pefcnorge.org/)


Der blaue Engel (Den blå engelen) er en Tysk sertifisering for produkter og tjenester som har miljøvennlige aspekter 
Det har blitt delt ut siden 1978 av juryen Umweltzeichen, en gruppe på 13 personer fra miljø og forbrukervern grupper, industri, fagforeninger, handel, media og kirker.
 «Der blaue Engel» er den eldste miljømerket i verden, og det dekker omtrent 10.000 produkter i omtrent 80 produktkategorier.
Etter innføringen av Tysklands Blauer Engel i 1978 som den første verdensomspennende miljømerke, fulgte andre europeiske og ikke-europeiske land etter og innførte sine egne nasjonale og overnasjonale miljømerker. Felles mål for disse etikettene er å informere forbrukerne om miljøvennlige produkter og dermed å gi global støtte til produkt-relatert miljøvern.
(Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Angel_(certification))


SvanemerketSvanemerket er det offisielle, nordiske miljømerket, etablert av Nordisk Ministerråd. I Norge ble Stiftelsen Miljømerking opprettet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å forvalte merket. Hensikten med Svanemerket er todelt: Å stimulere produsentene til å lage miljøtilpassete varer og tjenester, og å gjøre det enkelt for forbrukerne å ta gode miljøvalg. 94 % av den norske befolkningen kjenner til Svanemerket (Respons Analyse 2009).

En vare eller tjeneste som er svanemerket har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. For å kunne få svanemerket må hele livsløpet til produktet eller tjenesten være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering. Svanemerket stiller strenge krav til energieffektivitet, materialer som brukes, og til god holdbarhet. Kriteriene for å få lisens til å bruke Svanemerket er offentlig tilgjengelige, og alle krav må dokumenteres, og blir kontrollert avMiljømerking. Selve Svanemerket er en logo som viser at varen eller tjenesten er blant de mest miljøtilpassete markedet kan by på.

Svanemerket finner man på mer enn 2 500 produkter og tjenester i Norge, og over 7 000 på det nordiske markedet. Varer så forskjellige som rengjøringsmidler, vedovner og varmepumper, tekstiler, møbler, maling, hudpleie, småbarnsprodukter, leker og papir kan søke om å få bruke svanemerket. Svanen har også utviklet krav til trykkerier, rengjøringstjenester, vaskerier, renserier og restauranter.

Også hele dagligvarebutikker og hoteller kan få svanemerket. Hovedkravene er da at de må ha et bredt utvalg av miljømerkede og økologiske produkter, at de bruker lite energi, og driften deres belaster miljøet i minst mulig grad.

Svanemerkets barnefigur Svanhild er Blekkulfs nyeste venn i Barne-TV-serien som går på NRK Superhøsten 2012. Svanhild hjelper Blekkulf og vennene med å løse miljøproblemer.
(Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Svanemerket)

I butikken:

I butikken har vi plakater hvor vi forklarer miljømekningen av forskjellige produkter.

 

Vår plan for framtiden:

Kategori "Miljøsertifiserte produkter":
Vi vil gjøre det lettere for våre kunder å handle miljøvennlig og skal derfor åpne kategorien "miljøsertifiserte produkter".
Her samler vi alle våre produkter som har en egen miljømerking. 
Når vi velger leverandører og produkter, så er det viktig for oss, at ingen giftstoffer er tilsatt og at produksjonsforløpet og råvarene ikke er skadelig for miljøet. Mange av våre leverandører har sertifiseringer (ISO, EMAS, etc.), det betyr immidlertid ikke, at selve produktene er egenstendig miljøsertifisert. I denne kategorien samler vi bare produkter med egenstendig miljøsertifisering.


Informasjon om produsenter:
Vi jobber med en liste hvor kundene våre kan lese om miljøtiltakene til produsentene våre.